Kolbjørnsvik Velforening

Kolbjørnsvik Vel er en partipolitisk nøytral forening som har som formål å ivareta felles interesser for beboerne i Kolbjørnsvik, jf. velforeningens vedtekter. Vi engasjerer oss i nærmiljøet på frivillig basis og har særskilt fokus på å legge tilrette for gode oppvekstvilkår for barn og unge, bevaring av det gamle bygningsmiljøet og almennhetens tilgang til strandsonen.

Kolbjørnsvik Vels geografiske sone omfatter omlag 410 husstander.
Velforeningen er også med på å drifte grendehuset i Noroddveien 4.