Protokoll fra årsmøte 10.04.2024

 

 1. Valg av ordstyrer ble Frode Kristiansen. 
 2. Styret gikk gjennom årsmøtesaker.
 3. Styret gikk gjennom årsmelding.
 4. Styret gikk gjennom årsregnskap. 

 

 1. Valg av styre: 
  Toril Bøhler tar ikke gjenvalg og går ut av styret.
  Camilla L Major, Kari Kristine Fuller-Gee, Harald Marrable, Frode Kristiansen, Fredrik Major ble alle gjenvalgt. Vilde Rostøl ble valgt inn i styret. 
  Kirsti Gauperaa ønsket ikke gjenvalg som varamedlem

  Styret konstituerer seg selv.

 2. Kort info om sakene vi har jobbet med gjennom året:

Trafikksikring
Parkering
Trappa og det som skal gjøres videre der
Bentzens kran
Benkene i vika 

Velet har søkt og fått tildelt 10 000 fra Sørmegleren.
Dette går til blomster og blomsterkasser i Vika. 

 

 1. Innspill fra andre:

Alfhild Taraldsen informerte om prosjektforslag Hisøy Historielaget har om merking av interessante gamle hus i Kolbjørnsvik.  

Britt M. Hansen og Cathrine Melhus informerer om prosjekt Stitråkkerne. 

 

Kolbjørnsvik 10.04.2024

I Styret for Kolbjørnsvik Velforening

 

 

Toril Bøhler (Leder)                                       Camilla Larsen Major                                   Kristine Fuller-Gee

 

 

Frode Kristiansen                                           Harald Marrable                                              Fredrik Major