REFERAT fra Årsmøtet
Frammøtte: I tillegg til 4 styremedlemmer var det 9 personer tilstede på møtet.

Se årsmelding og regnskap.

 

  1. Toril valgt som ordstyrer.
  2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap. Enstemmig godkjent 3. valg ingen nye styremedlemmer, alle i styret fra 2022 sitter for 2 år. Konstituerer seg selv på første styremøte 4. kontingenten holdes til kr 250 pr husstand.

 

Del 2 : drømmer og innspill for utvikling av Kolbjørnsvik

 

Harald Marrable viste bilder og fortalte om Kolbjørnsviks særegne kvaliteter og uttrykk.

 

Krana: forslag om utvikling av friarealet med benker/ grill/ badeplass/ fiskeplasser.

Sletta: forslag om utvikling av ulike aktiviteter spes for barn og unge : volleyball/ basket/ fotball/ klatring/ mm Cathrine orienterte om plan for friluftsområder på Hisøy. Hun ble oppfordret til å få med seg interesserte og ta kontakt med andre velforeninger m hensikt og verne områder og merke stier.

Trappa bak Velhuset: forslag om dugnad i mai for å åpne opp og utbedre området.

 

Referent Toril