Kolbjørnsvi Vel har vært involvert i mange prosjekter gjennom årene og vi vil samle informasjon om disse her.

Har du informasjon og/eller bilder som kan brukes setter vi stor pris på å motta dette:Restaurering av Steinkaret i Kolbjørnsvik 2021/22