Om oss

STYRET 2022-23

Det ble i mars gjennomført årsmøte i velforeningen.

Her ble det sittende styret gjenvalgt, fortsatt var kun 5 plasser bestt, 

mens vedtektene sier 6 styremedlemmer og 2 vara.

Styret søker å komplettere styret og i september fikk vi Frode Kristiansen inn og i desember Kirsti Gauperaa.Det nye styret er da:

Torill Bøler,  leder 

Kirsti Gauperaa (fra desembar 2023)                  

Kari Kristine Fuller Gee

Frode Kristiansen  (fra september 2023)          

Camilla Larsen Major            

Harald Marrable                    

Fredrik Major                           


Epost til styret:  styret@kolbjornsvik.no