Kolbjørnsvi Vel har vært involvert i mange prosjekter gjennom årene og vi vil samle informasjon om disse her.

Har du informasjon og/eller bilder som kan brukes setter vi stor pris på å motta dette:Restaurering av Steintrapp i Kolbjørnsvik 2023

Fra parkeringsplassen på Vikaveien går det en gammel steintrapp ned til Noroddveien. Herfra går forbindelsen videre ned til brygga/fergeleiet via en trapp (øst for Skrivergården). Denne trappen er, selv uten vedlikehold i senere tid, fortsatt i bruk og viser linjer tilbake til en tid lenge før bilene gjorde sitt inntog i Kolbjørnsvik. Trappen ligger i sin helhet på kommunens grunn.

Kolbjørnsvik Vel har nå restaurert trappen med støtyte fra Agder Fylkeskommumne og Hisøy Legesenter.