Kolbjørnsvi Vel har vært involvert i mange prosjekter gjennom årene og vi vil samle informasjon om disse her.

Har du informasjon og/eller bilder som kan brukes setter vi stor pris på å motta dette:Nye benker ved fergeleiet i Kolbjørnsvik 2023

Benkene som kommunen i alle år har hatt under lindetrærne her var blitt bortee og Arendal Kommune ville ikke lenger opprettholde tilbudet. Tre nye grønne parkbenker fra Ulefoss Brug en innkjøpt og plassert ut. En er betalt av Aktieselskabet Kolbjørn, en av Hisøy Legesenter og en av beboere i Kolbjørnsvik i en rask innsamlingsaksjon.