Betale Medlemsskap 

250kr/år for en husstand

Betal 250kr med VIPPS

VIPPS #101563

Fyll inn feltene i skjemaet til høyre for registrering av medlemsskapet og 
tibakemelding til velet.

Betal 250kr til bank

Konto: 2895 11 56207

 
 
 
Betalt til bank
Betalt med VIPPS
Betalt for 2023 tidligere
 
Tilrettelegge for bedre møteplasser/ benker/ grøntarealer
Oppgradering/ vedlikehold av leke og badeplasser mm.
Opprettholde gamle gang/snarveier i Kolbjørnsvik
Trafikksikkerhet
Bedret kollektivtilbud
Gjeninnføre boplikt
Felles internett/ fiber for hele Kolbjørnsvik
Bruk av Fürsts/Bentzens kran (eies nå av Arendal kommune)